BĄDŹ Z NAMI

W KONTAKCIE!

ODBIERAJ NEWSLETTERY, ZAPROSZENIA I UPOMINKI

PIERWSZY PREZENT: JUŻ TERAZ!

Ludwig von Mises
Wypełnij poniższy formularz
a otrzymasz e-booka
Niech żyje rewolucja!
150 lat „Zasad ekonomii" Carla Mengera
Wydawcą ebooka Niech żyje rewolucja! 150 lat „Zasad ekonomii" Carla Mengera jest fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Publikację prześlemy na podany adres e-mail.
Twoje dane są bezpieczne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej - przeczytaj pełną treść klauzuli przetwarzania danych osobowych.

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem wyjątkowym dziełem, które powstało dzięki współpracy naszego wydawnictwa z Uniwersytetem w Białymstoku. Mowa o książce Niech żyje rewolucja! 150 lat „Zasad ekonomii" Carla Mengera, która jest zbiorem tekstów napisanych przez ekonomistów z różnych pokoleń i ośrodków badawczych.

Książka jest hołdem dla Carla Mengera, ekonomisty, który swoim dziełem pt. Zasady ekonomii, zrewolucjonizował myślenie o tej nauce. To on przedstawił nowatorską teorię wyceny dóbr, która do dziś stanowi podstawę współczesnej ekonomii. Co więcej, to on zapoczątkował osobną tradycję naukową nazywaną austriacką szkołą ekonomii.

Wydając tę książkę chcieliśmy pokazać, że jego rewolucyjne podejście do ekonomii jest wciąż aktualne i inspirujące dla badaczy z całego świata. Teksty zawarte w książce są nie tylko wynikiem badań naukowych, ale również refleksją nad współczesnymi instytucjami gospodarczymi, zagadnieniami teorii ekonomii, metodologią ekonomii i historią gospodarczą.

Zapraszamy do zapoznania się z tą fascynującą publikacją, która pokazuje jak austriacka rewolucja wciąż wpływa na dzisiejszą ekonomię. Instytut Misesa życzy miłej lektury mając jednocześnie nadzieję, że ta książka będzie dla Państwa doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy.

Niech rewolucja Mengera nadal żyje i inspiruje!

okładka
Nie czekaj - KLIKNIJ TUTAJ
Dołącz do grona korespondentów
Naszego instytutu i zacznij czytać tego e-booka!
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Teksty na Mises.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Unported.

Copyright by Instytut Misesa 2019